Speech Day 2022

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் 45-ஆம் ஆண்டுப் பரிசளிப்பு விழா, ஆகஸ்டு மாதம் 6-ஆம் தேதி இனிதே நடைபெற்றது. இந்த ஆண்டு 61 மாணவர்கள் விருது பெற்றனர். 150 மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.